Over de cursus

Vertrouwenspersoon / mentor

Deze cursus kun je het beste samen doen met een vertrouwenspersoon, een mentor, van het eigen geslacht. Veel cursisten vinden het moeilijk om iemand te vragen om een mentor voor hen te willen zijn. Ze weten niet goed hoe ze zoiets het beste kunnen aanpakken. Klik  HIER  om een korte instructie te downloaden dat je daarbij kan helpen.
Je hebt grote kans dat de persoon die jij vraagt als mentor, dat die niet goed weet wat er van hem verwacht wordt en wat deze rol precies inhoud en hoe hij die rol het beste kan invullen. Daarom is er een handleiding beschikbaar voor de mentor. In het boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is‘, van H IJkema, is een handleiding voor de accountability-partner opgenomen (vergelijkbaar met de rol van mentor). Deze handleiding bevat veel nuttige tips en praktische handvatten voor een mentor. Je kunt deze handleiding voor een kleine bijdrage van €1,50,- HIER  downloaden.

Als jij het email adres van de mentor bij jou account hebt toegevoegd, dan zal de mentor de vragen uit de lessen, tezamen met jouw antwoorden, per mail ontvangen. Dat is handig wanneer je hier later over in gesprek wilt gaan. Wat de mentor dan alleen niet te lezen krijgt, is de verdere inhoud van de les en waar dit over ging. Om die reden kan de mentor tegen een kleine bijdrage van €4,50 het complete online cursusboek HIER downloaden.

Privacy

Wij hechten er waarde aan dat jouw gegevens niet gedeeld worden met mensen waar jij zelf geen toestemming voor hebt gegeven. We hebben de cursussen op deze website dan ook zo gemaakt dat je ze zonder enige tussenkomst van anderen kunt doorlopen. Ten behoeve van de cursus worden je gegevens wel opgeslagen, maar deze is niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden. Wij zullen dan ook jouw account met bijbehorende data verwijderen als je langer dan 12 maanden niet ingelogd geweest bent.

Wij adviseren om geen persoonsgegevens met naam en toenaam op te schrijven. Gebruik het liefst willekeurige namen en tijdelijke emailadressen zodat eventuele herleidbaarheid naar personen voorkomen wordt. Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data dus versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt.

Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt uitsluitend bij Purity4Life. Met uitzondering van de website beheerder, heeft niemand anders toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische verbeteringen en periodieke updates. Gegevens van cursisten zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden.

Hoewel Purity4Life de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk probeert in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website kwaadwilligen buiten de deur weet te houden. Als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit mogelijke risico en beloof je Purity4Life niet aansprakelijk te stellen indien deze website gehacked zou worden door computer criminelen.