Strijdlust. Als lust een strijd is

Online programma Data: Open-einde
Inschrijvingsdata: Schrijf elk moment in
Wie kunnen inschrijven: Iedereen
Cursustaal: Nederlands
Prijs: 3.00

Over het online programma

Accountability partner / Mentor
Dit programma kun je het beste samen doornemen met een zogenaamde accountability partner van het eigen geslacht. Dat is je persoonlijke mentor met wie je regelmatig contact hebt, liefst wekelijks. Bij je mentor kun jij je hart luchten en je moeiten en successen delen. Wanneer jij je account aanmaakt kun je het emailadres van jouw mentor invoeren. Elke keer als jij een les afrond met de bijbehorende vragen, zal je mentor automatisch een mail krijgen met in de bijlage de vragen en jouw antwoorden. Deze kun je dan op een later moment samen bespreken. Veel mensen vinden het moeilijk om zo’n persoon hiervoor te vragen en hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. Klik HIER om een korte instructie te downloaden dat je daarbij kan helpen. Er is ook een handleiding beschikbaar voor de accountability partner. Deze handleiding kan je voor een kleine bijdrage van 1,50 euro HIER downloaden. Deze handleiding bevat veel nuttige tips en praktische handvatten voor een accountability partner. 

Privacy
Wij hechten er waarde aan dat jouw gegevens niet gedeeld worden met mensen waar jij zelf geen toestemming voor hebt gegeven. We hebben deze website dan ook zo gemaakt dat je zonder enige tussenkomst van anderen met het online werkboek aan de slag kunt gaan.

  • Om met dit online programma te kunnen werken, worden je gegevens wel opgeslagen. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden
  • Jouw account met bijbehorende data zal dan ook verwijderd worden als je langer dan 12 maanden niet ingelogd geweest bent.
  • Wij adviseren om geen persoonsgegevens met naam en toenaam op te schrijven. Gebruik het liefst willekeurige namen en tijdelijke emailadressen zodat eventuele herleidbaarheid naar personen voorkomen wordt.
  • Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data dus versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt.
  • Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt uitsluitend bij Praktijk Strijdlust. Met uitzondering van de auteur van het boek Strijdlust, heeft niemand anders toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische verbeteringen en periodieke updates.
  • Gegevens van deelnemers zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden.

Hoewel wij de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk proberen in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website kwaadwilligen buiten de duur weet te houden. Als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit mogelijke risico en beloof je Praktijk Strijdlust niet aansprakelijk te stellen indien deze website gehacked zou worden door computer criminelen.