Over het programma

Doelgroep

Dit programma is de online werkomgeving bij het gelijknamige boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is’. Dit digitale boek (pdf) is voor €5,- op deze website te downloaden. Het is een praktisch boek dat door de uitgebreide Bijbelse uitwerking vooral geschikt binnen de pastorale praktijk. Meer informatie over het boek Strijdlust en hoe je deze kunt downloaden kun je HIER lezen.

Uitgangspunten

In dit boek worden Bijbelse principes én inzichten vanuit de psychologie in stappen uitgewerkt. Deze stappen zijn afgeleid van de 12-stappen methode die wereldwijd door de AA (Anonieme Alcoholisten) wordt gebruikt. Deze methode is bewezen effectief bij het overwinnen van verslavingen. Het online programma steunt op de volgende methodische kenmerken, waarbij Bijbelse principes zijn geïntegreerd:
  • Leefstijltraining
  • Existentiële oriëntatie / zingeving
  • Cognitieve gedragstherapie
  • 12 stappen methodiek
  • Verslavingseducatie
  • Accountability

Opzet van het programma

Dit online programma loopt gelijk op met de opzet van het boek Strijdlust. Het bestaat uit een aantal logisch op elkaar volgende stappen. Het heeft dan ook sterk de voorkeur dat de volgorde van deze stappen wordt aangehouden.

VOORBEREIDING STAP 1. HOOGMOED BEKENNEN, PROBLEMEN ERKENNEN STAP 2. ERKENNEN VAN GODS LIEFDE STAP 3. RADICAAL KIEZEN STAP 4. SCHULD ERKENNEN EN FOUTEN BELIJDEN STAP 5. TOELATEN VAN GODS WIL STAP 6. EVALUEREN VAN RELATIES STAP 7. LEVEN VANUIT GODS KRACHT

Accountability partner / Mentor

Dit programma kun je het beste samen doornemen met een zogenaamde accountability partner van het eigen geslacht. Dat is je persoonlijke mentor met wie je regelmatig contact hebt, liefst wekelijks. Bij je mentor kun jij je hart luchten en je moeiten en successen delen. Wanneer jij je account aanmaakt kun je het emailadres van jouw mentor invoeren. Elke keer als jij een les afrond met de bijbehorende vragen, zal je mentor automatisch een mail krijgen met in de bijlage de vragen en jouw antwoorden. Deze kun je dan op een later moment samen bespreken. Veel mensen vinden het moeilijk om zo’n persoon hiervoor te vragen en hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. Klik HIER om een korte instructie te downloaden dat je daarbij kan helpen. Er is ook een handleiding beschikbaar voor de accountability partner. Deze handleiding kan je voor een kleine bijdrage van 1,50 euro HIER downloaden. Deze handleiding bevat veel nuttige tips en praktische handvatten voor een accountability partner.

Aanmelden

Om van het online programma gebruik te kunnen maken moet je je aanmelden. Hiervoor moet een account aangemaakt worden op deze website. Bij het aanmaken van het account kan gelijktijdig het e-mailadres van een buddy / accountability partner meegegeven worden alsook het e-mailadres van een pastoraal werker of hulpverlener. Dit laatste kan je overigens ook later nog doen via de profielpagina binnen het online programma. Als deze emailadressen zijn ingevuld, zullen zij automatisch een PDF bestand ontvangen met de opdrachten en antwoorden, wanneer de cliënt een onderdeel heeft afgerond. De inhoud kan dan op een later moment samen worden doorgesproken.

Kosten

Je betaalt eenmalig de aanschafkosten van €3,- voor dit online programma. Het abonnement is onbeperkt geldig. Voorwaarde is wel dat de cliënt jaarlijks minimaal een keer ingelogd is geweest. Als er een jaar lang niet is ingelogd zal het account automatisch worden afgesloten. Alle gegevens zullen permanent worden verwijderd.

Privacy

Dit online programma is zo gemaakt dat men zonder enige tussenkomst van anderen met dit programma aan de slag kan gaan. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met mensen, tenzij de cliënt daar zelf toestemming voor geeft door hun e-mailadres toe te voegen aan zijn of haar account. Om met dit online programma te kunnen werken, worden gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden. Om die reden geven wij nadrukkelijk het onderstaand advies:
  • Schrijf bij de vragen en opdrachten in dit programma NOOIT (herleidbare) persoonsgegevens op, zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers
  • Maak een tijdelijk (niet naar jou als persoon herleidbaar) e-mailadres voor jezelf aan. Gebruik deze om het account voor dit online programma aan te maken.

Beveiliging

Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt. Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt uitsluitend bij Go4Purity, onderdeel van Praktijk Strijdlust (Harko IJkema) die dit programma ontwikkeld en geschreven heeft. Met uitzondering van Harko IJkema heeft niemand anders toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische en inhoudelijke verbeteringen en periodieke updates. Gegevens van deelnemers zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden. Het account en alle bijbehorende data wordt automatisch gewist als een jaar lang niet is ingelogd geweest.

Disclaimer

Hoewel wij de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk proberen in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website nooit door kwaadwilligen gehacked zou kunnen worden. De kans dat dit gebeurt is weliswaar minimaal, maar als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit minimale risico en beloof je Go4purity, onderdeel van Praktijk Strijdlust, niet aansprakelijk te stellen indien deze website toch gehacked zou worden door computer criminelen.