Lust Leren Loslaten – algemene versie

Online programma Data: Open-einde
Inschrijvingsdata: Schrijf elk moment in
Wie kunnen inschrijven: Studenten worden toegevoegd door docenten.
Cursustaal: Nederlands
Prijs: GRATIS

Over het online programma

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld ter ondersteuning bij de behandeling / begeleiding van cliënten voor wie seks verslavend is geworden.

Uitgangspunten

Het programma steunt op het ‘stages of change’ model van Diclemente en Prochaska en bevat elementen uit de CGT, de ACT, de systeemtherapie, de neurowetenschap, de existentiële therapie, de leefstijl training, de 12 steps methode, en principes uit het model ‘vat van zelfwaardering’ van GJ van Zessen. Klik HIER voor een theoretische onderbouwing van dit online programma.
In het online programma wordt psycho-educatie aangeboden om inzicht te krijgen in het eigen verslavingsgedrag én in de factoren die de verslaving in stand houden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat verslavingsgedrag een inadequaat copingsmechanisme is dat voortkomt uit een gebrekkig persoonlijk functioneren en een ongezonde leefstijl.
De focus van de behandeling is gericht op het leren begrijpen en beheersen van de seksuele impulsen. Hiervoor worden oplossingskaders aangereikt om in de praktijk mee te oefenen zodat men vaardig wordt om met seksuele verleidingen en verlangens om te gaan.
Tevens wordt er ingezet op het activeren van het steunsysteem van de cliënt in de vorm van een buddy of accountability partner. Ook wordt er aandacht gegeven aan de gevolgen van het gedrag op de eventuele partner.s

Opzet van het programma

Dit online programma bestaat uit drie delen. Het heeft sterk de voorkeur dat de volgorde van deze delen wordt aangehouden.

Deel 1
In het eerste deel worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om effectief aan de slag te kunnen gaan om het probleem bij de wortel aan te pakken. Het succes van het herstel zal onder andere afhangen van de keuzes die in dit deel worden gemaakt!

Deel 2
Als seks verslavend is geworden, dan zal stoppen met dit gedrag niet vanzelf gaan. Het lichaam, de gevoelens, gedachten en het gedragsrepertoire is als het ware geprogrammeerd op het verkrijgen van seksuele opwinding en ontlading. Hoe deze verslavingsdynamiek werkt en wat je kunt doen om dit aangeleerde gedrag te doorbreken, komt in dit deel van het online programma aan bod.

Deel 3
In dit deel wordt stilgestaan bij het persoonlijk functioneren en hoe dit verbonden is geraakt met het ongewenste seksuele gedrag. Vanuit verschillende psychologische gezichtspunten worden handvaten aangereikt om op een nieuwe manier naar moeilijke omstandigheden te kijken. Er wordt een basis gelegd voor een gezonde leefstijl waarbij aandacht is voor het hervinden van de eigenwaarde en leven vanuit tevredenheid en zingeving. De cliënt wordt aangemoedigd realistische keuzes te maken op basis van waarden die voor de cliënt echt belangrijk zijn.

Aanmelden

Om van het online programma gebruik te kunnen maken moet de cliënt zich aanmelden. Hiervoor moet een account aangemaakt worden op deze website. Bij het aanmaken van het account kan gelijktijdig het e-mailadres van een buddy / accountability partner meegegeven worden alsook het e-mailadres van een hulpverlener. Dit kan de cliënt overigens ook later nog doen via de profielpagina binnen het online programma. Als deze emailadressen zijn ingevuld, zullen zij automatisch een PDF bestand ontvangen met de opdrachten en antwoorden, wanneer de cliënt een onderdeel heeft afgerond. De inhoud kan dan op een later moment samen worden doorgesproken.

Accountability partner / Mentor

Dit programma kun je het beste samen doornemen met een zogenaamde accountability partner van het eigen geslacht. Dat is je persoonlijke mentor met wie je regelmatig contact hebt, liefst wekelijks. Bij je mentor kun jij je hart luchten en je moeiten en successen delen. Wanneer jij je account aanmaakt kun je het emailadres van jouw mentor invoeren. Elke keer als jij een les afrond met de bijbehorende vragen, zal je mentor automatisch een mail krijgen met in de bijlage de vragen en jouw antwoorden. Deze kun je dan op een later moment samen bespreken. Veel mensen vinden het moeilijk om zo’n persoon hiervoor te vragen en hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. Klik HIER om een korte instructie te downloaden dat je daarbij kan helpen. Er is ook een handleiding beschikbaar voor de accountability partner. Deze handleiding kan je voor een kleine bijdrage van 1,50 euro HIER  downloaden. Deze handleiding bevat veel nuttige tips en praktische handvatten voor een accountability partner. 

Kosten

De cliënt betaalt eenmalig de aanschafkosten van €19,95 voor dit online programma. Het abonnement is onbeperkt geldig. Voorwaarde is wel dat de cliënt jaarlijks minimaal een keer ingelogd is geweest. Als er een jaar lang niet is ingelogd zal het account automatisch worden afgesloten. Alle gegevens zullen permanent worden verwijderd. 

Privacy

Dit online programma is zo gemaakt dat men zonder enige tussenkomst van anderen met dit programma aan de slag kan gaan.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met mensen, tenzij de cliënt daar zelf toestemming voor geeft door hun e-mailadres toe te voegen aan zijn of haar account. 

Om met dit online programma te kunnen werken, worden gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden. Om die reden geven wij nadrukkelijk het onderstaand advies:

  • Schrijf bij de vragen en opdrachten in dit programma NOOIT (herleidbare) persoonsgegevens op, zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers
  • Maak een tijdelijk (niet naar jou als persoon herleidbaar) e-mailadres voor jezelf aan. Gebruik deze om het account voor dit online programma aan te maken.

Beveiliging

Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt.

Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt uitsluitend bij Go4Purity, onderdeel van Praktijk Strijdlust (Harko IJkema) die dit programma ontwikkeld en geschreven heeft. Met uitzondering van Harko IJkema heeft niemand anders toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische en inhoudelijke verbeteringen en periodieke updates.

Gegevens van deelnemers zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden.

Het account en alle bijbehorende data wordt automatisch gewist als een jaar lang niet is ingelogd geweest.

Disclaimer

Hoewel wij de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk proberen in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website nooit door kwaadwilligen gehacked zou kunnen worden. De kans dat dit gebeurt is weliswaar minimaal, maar als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit minimale risico en beloof je Go4purity, onderdeel van Praktijk Strijdlust, niet aansprakelijk te stellen indien deze website toch gehacked zou worden door computer criminelen.