Deze website wordt geraadpleegd door mensen met verschillende achtergronden en (levens) overtuigingen. Daarom wordt dit online behandelprogramma aangeboden vanuit een seculier-humanistisch referentiekader én vanuit een Bijbels-christelijk referentiekader.

Kies deze versie als je een practice-based behandel programma wilt volgen.

SECULIER-HUMANISTISCH REFERENTIEKADER

Kies deze versie als je een practice-based behandel programma wilt volgen aangevuld met Bijbelse inzichten.

BIJBELS-CHRISTELIJK REFERENTIEKADER

Go4Purity is een initiatief van
Harko IJkema | www.strijdlust.net

SHARING BEST PRACTISES

contact

Translate »