Deze website wordt geraadpleegd door mensen met verschillende achtergronden en (levens) overtuigingen. Momenteel wordt studiemateriaal aangeboden vanuit een seculier-humanistisch referentiekader en vanuit een Bijbels-christelijk referentiekader.

Go4Purity is een initiatief van
Harko IJkema | www.strijdlust.net

SHARING BEST PRACTISES

contact

Translate »