Online tools​

De online tools op deze pagina maken deel uit van het online programma Lust Leren Loslaten op deze website. Ze kunnen in principe ook als losse interventies ingezet worden bij de behandeling / begeleiding aan cliënten. Het vraagt van de hulpverlener dan wel inzicht hoe dit te doen omdat het toepassingskader van het online programma ontbreekt.

Attentie: heeft u een aanvullende suggestie voor deze pagina, dan stellen wij dit zeer op prijs. Stuurt u ons via het contactformulier onderaan de pagina dan een bericht. Als het om aanvullende informatie gaat, geef dan aub de bronvermelding. Daadwerkelijke plaatsing ligt bij de websitebeheerder.

ANONIEME ZELFTEST

Vraag jij je af of de manier hoe jij met porno omgaat iets is waar je je zorgen om moet maken of niet? Een manier om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen is het doen van een zelftest.
Deze zelftest is geen diagnose. Maar als je hem eerlijk invult, krijg je wel een aardig beeld in welke mate porno een probleem voor je is. Het resultaat uit deze zelftest geeft antwoord op drie vragen:
 • In welke mate zit je er aan vast?
 • In welke mate gaat het om het effect?
 • In welke mate heb je last van de gevolgen?
 • Deze test is kosteloos en anoniem!

  INTERNET FILTER SOFTWARE

  De computer en telefoon, in combinatie met het internet, zijn voor de meeste cliënten de belangrijkste kanalen tot seksueel opwindend materiaal. De verleidingen om daar aan toe te geven zijn, zeker in de beginfase van het behandel- of begeleidingstraject, te groot.
  Zonder de juiste preventiemaatregelen is de kans op succes dan ook niet groot. Gelukkig bestaan er verschillende soorten preventie-software voor de diverse computer platvormen en besturingssystemen. Het installeren en configureren van deze software vraagt serieuze aandacht want veel cliënten weten trucjes om blokkades toch te omzeilen.

  VRAGENLIJSTEN/FORMULIEREN

  Vragenlijsten en formulieren kunnen gebruikt worden ten behoeve van onderzoek of verder exploreren van bepaalde thematiek tijdens de behandeling / begeleiding.
  Het zijn effectieve instrumenten om inzicht te krijgen in gedrag, overtuigingen en gewoontes. Ook kunnen sommige helpen bij het ordenen en vastleggen van inzichten die tijdens de behandeling zijn opgedaan. De meeste vragenlijsten en formulieren maken deel uit van het online programma Lust Leren Loslaten op deze website. In dit programma worden de resultaten van deze lijsten en formulieren besproken en benut voor het verdere herstelproces.

  ZELFREGISTRATIE DAGBOEK

  Waarom ben je de ene dag meer gevoelig om toe te geven aan porno of andere seksueel gedrag dan de andere dag? Hier zijn verschillende oorzaken voor. Om dit op te sporen is een zogenaamde thermometer ontwikkelt. Zoals een gewone thermometer de temperatuur meet, zo meet deze thermometer het terugval risico van die dag.
  Neem aan het eind van iedere dag even 2 minuten tijd om de 11 ‘multiple choice vragen’ in te vullen. Je kunt bij elke dag ook een aantal ‘open vragen’ invullen. De resultaten worden grafisch weergegeven.

  VIDEO / ANIMATIES

  Soms zeggen beelden meer dan woorden. Daarom zijn korte video’s of animaties hele bruikbare hulpmiddelen om bepaalde principes die gerelateerd zijn aan porno of seksverslaving, te illustreren of uit te leggen. Veel van deze video’s / animaties maken onderdeel uit van het online programma Lust Leren Loslaten op deze website. Doordat in dit online programma meer context en uitleg aan de video / animatie wordt meegegeven, hebben ze binnen het online programma een hogere toepassingswaarde. Als deze video’s / animaties je aanspreken en helpend voor je zijn, dan kun je overwegen het online programma te volgen.

  TOOLS VOOR BUDDY / ACCOUNTABILITY PARTNER

  In veel online programma's wordt actief gestimuleerd dat de cliënt een vertrouwenspersoon vraagt die hem of haar met raad en daad bijstaat in het hersteltraject dat is gestart. Zo'n vertrouwenspersoon wordt ook wel buddy, mentor of accountability partner genoemd. Zeker in combinatie met een professioneel hulpverlener is het hebben van zo'n buddy wenselijk, omdat de beschikbaarheid van de hulpverlener doorgaans beperkt is terwijl contact en steun op de kritieke momenten juist zo hard nodig is. Een buddy zou die steun kunnen geven. Praktische tools voor de invulling van die rol van buddy / accountability partner vind je hier.

  Go4Purity is een initiatief van
  Harko IJkema | www.strijdlust.net

  SHARING BEST PRACTISES

  contact