Wat masturberen met je doet

Masturbatie of zelfbevrediging is voor veel mensen een beladen onderwerp, omdat het vaak samengaat met schaamte. Bijna iedereen heeft wel ervaring met zelfbevrediging. Dit artikel staat stil bij de verschillende aspecten die er zijn bij zelfbevrediging en wat mogelijke gevolgen zijn van langdurige zelfbevrediging. Het gaat hier niet om de beantwoording van de vraag of het goed of slecht is, maar we hopen dat het je helpt om een mening te vormen over masturbatie in het licht van de ontwikkeling van een gezond seksueel- en relationeel leven.

Algemene opmerkingen

Masturbatie vindt vrijwel altijd stiekem en in het verborgene plaats. Als je een relatie hebt, leef je met een geheim en onthoud je de ander een belangrijk deel van jouw leven.

Seksuele fantasieën zijn vrijwel altijd betrokken bij masturbatie. In deze fantasieën draait het om één ding, namelijk jouw seksuele bevrediging. Net als porno vormen deze fantasieën een voedingsbodem voor jouw idee hoe seks behoort te gaan en hoe de ander zich gewillig aan deze (perverse) ideeën moet onderwerpen.

Aan masturbatie gaat vaak het kijken naar porno vooraf. Je moet ook steeds vaker en meer door pornografie gevoed worden om nog seksueel opgewonden te raken. Het is een vicieuze cirkel, die zichzelf in stand houdt. Erectie problemen tijdens seksuele gemeenschap zijn vaak het gevolg omdat je niet op het niveau van seksuele opwinding komt bij je partner.

De seksuele ervaring is iets wat in een zekere afhankelijkheid tussen twee mensen tot stand komt. Door masturbatie maak je seks los van die wederzijdse afhankelijkheid. Het gevolg hiervan is dat je door veelvuldige masturbatie onbewust gaat denken dat je de ander niet meer nodig hebt voor seksuele bevrediging.

Liefde en seks zijn gegeven als een daad die gericht is op de ander. Masturbatie is een volledige gerichtheid op jezelf, terwijl seksuele ervaringen ten diepste gemeenschapsgevoelens zijn. Het gevolg van deze gerichtheid op jezelf veroorzaakt een houding waarin de aandacht voor de ander afneemt.

Masturbatie kan heel gemakkelijk een gewoonte worden. Wanneer een stel met seksuele (of andere) conflicten te kampen hebben waardoor er nauwelijks meer geslachtsgemeenschap plaatsvindt, kan masturbatie als een uitweg gaan functioneren. In plaats van te leren het conflict in de wortel aan te pakken, ga je het uit de weg en neem je je toevlucht tot een gemakkelijke ‘oplossing’. Daardoor groei je alleen maar verder uit elkaar.

Seks is een manier om met de ander te communiceren. Masturbatie beantwoordt niet aan dat doel. Iemand zei eens: ‘Masturbatie heeft meer weg van zwijgen dan van spreken. Je bent samen met de stilte alleen. Er is geen sprake van relatie. Je spreekt met niemand en je geeft aan niemand. Je neemt alleen iets voor jezelf omdat je bang bent dat niemand anders jou het geeft’. Omdat je gericht bent op het ‘nemen voor jezelf’, raak je de werkelijke interesse voor de ander kwijt. Die gerichtheid beïnvloedt al je belangrijke relaties met andere mensen, thuis, op school of op je werk.

Masturberen is vaak een uiting van onbeheersbaarheid wanneer er sprake is van opkomende seksuele opwinding. Als je vóór je huwelijk niet geleerd hebt seksuele gevoelens te beheersen, dan zal je ook in je huwelijk problemen met zelfbeheersing hebben. Het huwelijk is geen antwoord op onbeheersbare lust.

Het ervaren van een orgasme heeft een verslavende werking. Je gaat er steeds meer naar verlangen. Dat komt omdat een orgasme bepaalde hersenstoffen, zoals dopamine en endorfine, activeert. Deze stoffen geven je het plezierige gevoel én de drang om dit orgasme te herhalen. Aan dat gevoel kun je verslaafd raken. Bovendien is het zo dat hoe vaker je een orgasme hebt, hoe meer je lichaam went aan die frequentie. Zo masturberen sommige mensen wel vier keer per dag. Die verslavende werking van het orgasme is moeilijk te doorbreken. Wil je binnen je relatie het orgasme weer terug krijgen binnen de geslachtsgemeenschap met elkaar, dan zal je partner waarschijnlijk nooit aan deze ‘orgasme frequentie’ kunnen en willen voldoen. Er zijn immers maar zeer weinig partners die vier keer per dag seks willen.

Door masturbatie bereik je snel een orgasme. Als je daar aan went, zal dat een nadelig effect hebben op het voorspel binnen de geslachtsgemeenschap. Je bent als het ware ‘geprogrammeerd’ om snel een orgasme te krijgen. Dan wil je het voorspel liever overslaan. Als je als man gewend raakt om in zeer korte tijd tot een orgasme te komen, zal je in je relatie moeite hebben om te wachten totdat je partner ook haar hoogtepunt heeft bereikt.

Door masturbatie blokkeer je de oefening om samen toe te werken naar een dieper seksueel niveau in je relatie. Dit kan een bedreiging gaan vormen voor de continuïteit van je relatie.

Door masturbatie concentreert de vrouw zich voor de seksuele opwinding hoofdzakelijk op het gebied van haar clitoris en de man op zijn penis. Deze eenzijdige concentratie op het eigen geslachtsdeel kan tot gevolg hebben dat man en vrouw moeilijk samen een totale seksuele vreugde ervaren.

De ontspanning die je uit het orgasme na masturbatie bereikt, blijft achter in vergelijking met het hoogtepunt en de bevrediging die je beleeft in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.

Masturbatie is een vorm van intimiteit met jezelf, terwijl die intimiteit in feite voor je partner bedoeld is. Masturberen maakt het orgasme los van de intimiteit met je partner.

Mensen geven vrijwel altijd toe aan masturbatie, wanneer zij niet lekker in hun vel zitten. Je bent moe, verveeld, gespannen, gefrustreerd over iets, boos, eenzaam of verdrietig en masturbatie helpt je voor dat moment dan om even aan dat gevoel te ontsnappen. Het orgasme wordt hierdoor gekoppeld aan negatieve emoties en stemmingen terwijl het orgasme eigenlijk bedoeld is om het vreugdevolle hoogtepunt te zijn wanneer je de liefde viert met je partner.

Masturbatie heeft vaak een diepere oorzaak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij onvoldoende bent bevestigd in je man- of vrouw-zijn. In de masturbatie ben je in zekere zin bezig om jezelf te bevestigen, in plaats van deze bevestiging te ontvangen via het contact met anderen. Op deze manier blijf je door masturbatie gevangen in het probleem van eigenwaarde en positieve bevestiging.

De pornografische fantasie is bij masturbatie vaak de bron voor het genot. Terwijl je juist in de eenheid en het samenzijn met je partner het samen genieten van het seksuele avontuur mag ontdekken.

De problemen die bij masturbatie een rol spelen, blijken opvallend vaak ook te spelen in de seksuele relatie die mensen met elkaar hebben. Het is vooral het egoïstische aspect en de moeite om je werkelijk in te leven in de ander, die tot seksuele spanningen in de relatie leiden. Volgens seksuoloog Van de Pol kunnen sommige mensen de vertaalslag niet maken tussen masturbatie vóór hun relatie en seks ín hun relatie. Ze hebben seks, maar doen het nog altijd vanuit de egoïstische emoties die passen bij hun gewoonte om te masturberen. Dan gaat het fout. Seks tussen mensen vraagt veel meer seksuele vaardigheden van je. Bij masturbatie gaat het alleen om jezelf, maar in een relatie gaat het om de seksuele beleving van twee mensen. Dat doet een ander beroep op je!

Bijbelse overwegingen

De fantasieën die met masturberen gepaard gaan vinden vaak hun oorsprong in pornografische voorstellingen. Zulke onreine gedachten worden door de Bijbel veroordeeld. In Matheüs 5:28 zegt Jezus: Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

In l Korinthe 10 vers 31 staat Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Voor iemand die oprecht gelooft, is de vraag in hoeverre hij of zij God eert door masturbatie, meestal niet moeilijk te beantwoorden. Masturbatie voelt eerder aan als oneer, dan als eerbaar.

Masturbatie geeft bijna alle mensen een gevoel van schuld. Dit schuldgevoel werkt nadelig voor de geestelijke groei. Het wordt doorgaans steeds moeilijker om een serieus gebedsleven en geestelijk leven op te bouwen, zonder je schijnheilig te voelen.

Masturbatie is vaak een onvermogen tot zelfbeheersing. In Galaten 5:22 is een van de vruchten van de Geest zelfbeheersing. Masturbatie laat zien dat deze vrucht niet als zodanig in je leven functioneert.

Masturbatie is in feite een vorm van zelfverheerlijking. Het draait om jouw gevoel en jouw bevrediging. Dit staat lijnrecht tegenover zelfverloochening, waar Jezus toe oproept in Lukas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Masturbatie houdt je gedachten gebonden aan onreine beelden en fantasieën. Het volgende Bijbelgedeelte laat wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over: Fillipensen 4:8 Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. (Het Boek)

Je hebt nu veel gelezen over de nadelige gevolgen die masturbatie kan hebben op je leven en je relaties met anderen en God. Zoals al genoemd in de aanhef, het is niet de bedoeling je een schuldgevoel aan te praten of je te vertellen dat het slecht voor je is. Hopelijk heeft het je meer bewust gemaakt dat masturberen een seksuele handeling is dat iets met je doet. Iets wat niet zonder gevolgen is. Net als porno kijken trouwens.

Als jij meer wilt leren om op een gezonde manier met je seksuele verlangens om te gaan, dan kun je op deze website diverse online programma’s vinden. Deze online programma’s zijn vooral geschikt voor hen die bij zichzelf merken dat de omgang met hun eigen seksualiteit tot problemen leidt: op relationeel, geestelijk en emotioneel vlak.

Go4Purity is een initiatief van
Harko IJkema | www.strijdlust.net

SHARING BEST PRACTISES

contact

Translate »